Gespecialiseerd in technisch beheer van woningen, woning complexen en bedrijfsgebouwen

Voor:

 • VVE’s
 • particulieren
 • pensioenfondsen
 • bedrijven

Door onze platte organisatie reageren wij snel en daadkrachtig op storingen. De storingen variëren van o.a. een lekkende kraan tot een verstopping of daklekkage.

Omdat er voor bedrijven en VVE’s aparte regelgeving bestaat op het gebied van drinkwatersystemen hebben wij hieronder een en ander uitgelegd over de wetgeving en verantwoordelijkheid.

Verplichtingen voor eigenaren van waterleidinginstallaties

Bent u de eigenaar van een waterleidinginstallatie bij:

 • ziekenhuizen
 • zorginstellingen
 • verblijfsaccommodaties
 • asielzoekerscentra
 • penitentiaire inrichtingen
 • zwem- en badinrichtingen
 • kampeerterreinen
 • jachthavens

Dan gelden voor u een aantal verplichtingen. U moet:

 • een risicoanalyse uit laten voeren;
 • afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse een beheersplan (laten) opstellen.
 • in principe twee keer per jaar metingen op de aanwezigheid van legionella laten uitvoeren door een bedrijf dat daarvoor gecertificeerd is;
 • maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s van legionellabacteriën te beperken, bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen.

Legionellapreventie als anderen van uw waterleidingsysteem gebruikmaken

Bij een waterleidinginstallatie waar anderen gebruik van maken, is de eigenaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat via de installatie uit de kraan komt. Het maakt hierbij niet uit of het waterleidingbedrijf het water levert of dat het water door u zelf wordt gewonnen.

Verplichtingen voor eigenaren van waterleidinginstallaties:

 • Soorten risicoanalyse
 • Risicoanalyse zelf uitvoeren
 • Risicoanalyse uitbesteden
 • Beheersplan
 • Zorgplicht legionella
 • Legionellavraagbaak
 • Waterwerkbladen

Soorten risicoanalyse

Er zijn 2 soorten risicoanalyse:

 • Beperkte risicoanalyse. Een beperkte analyse kan worden uitgevoerd als geen inadembare waterdruppeltjes (aerosolen) vrijkomen, zoals bij een gewone kraan of toiletvoorziening. Bij een beperkte risicoanalyse volstaat meestal een inventarisatie van de tappunten.
 • Uitgebreide risicoanalyse. Zijn er wel tappunten die aerosolen verspreiden, dan is een uitgebreide risicoanalyse nodig. Dat is natuurlijk het geval bij douches, maar kan ook bij andere activiteiten nodig zijn waarbij water wordt verspreid of verneveld. Voor deze analyse moet de hele waterinstallatie worden gecontroleerd. Alleen op die manier kunnen eventuele risico’s op legionellagroei in kaart worden gebracht.

Risicoanalyse uitbesteden

Coppens Alkmaar kan u helpen bij het uitvoeren van een risicoanalyse. Sinds 2007 is er één beoordelingsrichtlijn opgesteld voor ‘Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties’: de BRL 6010.

Wilt u meer weten over deze richtlijn bezoek dan de site van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector.

Vanaf 1 juli 2011 moet u voor een risicoanalyse en beheersplan een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Beheersplan

Op basis van de risicoanalyse moet u mogelijk een beheersplan opstellen met maatregelen om de risico’s op besmetting te beperken, zoals het doorspoelen van de leidingen. U moet de genomen maatregelen bijhouden in een logboek dat u aan de toezichthouder moet kunnen tonen.

Zorgplicht legionella

Bedrijven en instellingen die niet verplicht zijn om aan de hierboven genoemde legionellapreventie te doen, hebben wel een zorgplicht voor deugdelijk leidingwater. Door Coppens Alkmaar in te schakelen, heeft u één aanspreekpunt voor onderhoud en/of technische ondersteuning van uw installaties.

Coppens Alkmaar: hét vertrouwde adres voor al uw installatiewerk, renovatie & onderhoud

Neem contact op 072 51 142 30

Gebruik ons serviceformulier voor niet-acute storingen en aanvragen »